Anuncios

Altas

CORREDORES > SANTIAGO

Anuncios

ALTA NO CORREDOR VERDE

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Si desexas darte de alta no Corredor Verde de Santiago, e disfrutar das numerosas vantaxes que elo representa, cubre o seguinte cuestionario e, unha vez aprobado, recibirás no teu correo unha clave de acceso.

Algunhas vantaxes de pertencer a un Corredor Verde:

Anuncios

Produtos ecolóxicos da máxima calidade, obtidos de sementes tradicionais, xa que aportan maís nutrintes.

Produción en proximidade, coa vantaxe de ter garantido o suministro

Loita contra do Cambio Climático, reducindo envases, transportes, explotacións de agricultores/es, . . .

Creación de postos de traballo locais e loita contra do abandono rural.